0

เป็นกำลังใจ สอบระหว่างภาค 2/2561

Posted by kru.fern on 13:590

ภาคปฏิบัติ

Posted by kru.fern on 19:10

คลิกส่งคำตอบ


0

Classic Google Sites

Posted by kru.fern on 23:45

0

5/6 คนขยัน (6/12/61)

Posted by kru.fern on 19:26


0

ชนิดข้อมูล

Posted by kru.fern on 19:59

นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสไลด์
ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เรื่อง ชนิดข้อมูล การดำเนินการของสตริงและจำนวน
พร้อมตอบคำถามลงในฟอร์ม

0

การสร้าง e-portfolio ด้วย Google Site รูปแบบใหม่

Posted by kru.fern on 18:39


0

ตัวแปร และการรับข้อมูล

Posted by kru.fern on 19:16
นักเรียนเข้าสู่เว็บ Repl.it
0

Hello Python

Posted by kru.fern on 03:42


0

e-portfolio คือ อะไรนะ?

Posted by kru.fern on 21:51


คุณครูศึกษาและพบวิธีจดบันทึก
แบบ Cornell Note-Taking System
จึงนำมาฝากนักเรียนค่ะ

ปกติเป็นรูปแบบกระดาษ (Paper)
แต่วันนี้เราจะมาฝึกบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ

0

ยินดีต้อนรับ สู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่ะ

Posted by kru.fern on 20:300

ทบทวนบล็อกโค้ดกันเถอะ ^_^

Posted by kru.fern on 06:32

ป็กำลัจ้


0

นำเสนอ MyApp

Posted by kru.fern on 01:00

0

วิธีจับภาพหน้าจอ

Posted by kru.fern on 00:20
คลิกชมวิธีจับภาพหน้าจอ

0

M.5 App

Posted by kru.fern on 20:16

สวัสดีค่ะ นักเรียน


           นักเรียนจะได้นำทักษะที่ได้เรียนรู้มาสร้างแอพ (App) เพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ยกตัวอย่าง

1. แก้ปัญหาการดูแลสุขภาพ ด้วย โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย

2. แก้ปัญหาการแปลงเลขฐานคอมพิวเตอร์ จากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2, 8 และ 16
    ด้วยโปรแกรมแปลงเลขฐาน

3. แก้ปัญหาการทราบอุณหภูมิในองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
    ด้วยโปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮซ์ และองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส
  
4. แก้ปัญหาการทราบอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาอื่น ๆ
    ด้วยโปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮต์ เป็นองศาโรเมอร์ และเคลวิน


ขั้นตอนแรก นักเรียนเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ และโปรแกรมที่ต้องการพัฒนาในฟอร์มด้านล่างค่ะ0

5/8 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 23:54

0

5/2 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 20:33


0

5/5 First App :) Circle Area App

Posted by kru.fern on 00:38

โปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปวงกลม


                 ข้อมูลออก    คือ    พื้นที่รูปวงกลม (Circle Area)
                  ข้อมูลเข้า     คือ    รัศมี (Radius)
               ประมวลผล     คือ    การนำรัศมี คำนวณตามสูตร
                                                            

ภาพหน้าจอ

ภาพ Block Code
ภาพจำลอง App (Emulator)0

5/7 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 20:22
1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
     1.1 ข้อมูลออก        คือ ค่าน้ำประปาที่ต้องจ่าย
     1.2 ข้อมูลเข้า         คือ หน่วยน้ำที่ใช้ไป
     1.3 การประมวลผล คือ การคำนวณค่าน้ำประปา

2. เขียนรหัสลำลอง

เริ่มต้น
     2.1 รับค่า "หน่วยน้ำประปาที่ใช้ไป"
     2.2 คำนวณเปรียบเทียบตามอัตราก้าวหน้า

     2.3 แสดงค่าน้้ำประปาที่ต้องจ่าย
สิ้นสุด

3. เขียนผังงาน (Flowchart)0

First App :) 5/6 with Rec App

Posted by kru.fern on 01:06

โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า


ข้อมูลออก คือ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Area)
ข้อมูลเข้า คือ ความกว้าง (Width) 
                   และความยาว (Long)
ประมวลผล คือ นำความกว้าง X ความยาว

0

5/4 Happy in calculate water bill

Posted by kru.fern on 20:24

Present by Heart :)0

5/1 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 21:51


ตัวแทนนักเรียน ม.5/1 นำเสนอ
สนุกคิดค่าน้ำประปา


0

ม.5 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 18:32
0

เว็บบล็อก ม.5 และปลาสลิดหอมเว็บบล็อกจ๊ะ

Posted by kru.fern on 01:13

นักเรียนตรวจสอบงานตัวเองได้นะคะ ^_____^
คลิกชมเว็บบล็อก ม.5               หรือ             คลิกชมปลาสลิดหอมเว็บบล็อกจ๊ะ
0

อาชีพ 5/1

Posted by kru.fern on 00:23
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ3751pQ98sR1R5AHihtVKYQzOKlfuNdX1TjcMOq0fCg_hvfEtf5GTZrucJay33YVlijiEjQCcDfXBa/embed?start=true&loop=true&delayms=3000" frameborder="0" width="640" height="389" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>


0

5/4 Midterm Test (English Version)

Posted by kru.fern on 20:41
Part I
Part II
Part III

0

5/2 นำเสนอเว็บบล็อก

Posted by kru.fern on 22:58

0

5/9 นำเสนอเว็บบล็อก

Posted by kru.fern on 22:44

0

อาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ด้วย Google Slide

Posted by kru.fern on 20:34

0

Occupation of IS (Information System) via Google Slide

Posted by kru.fern on 20:47


0

อาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ด้วย Google Slide

Posted by kru.fern on 00:03

0

ผังงาน (Flowchart)

Posted by kru.fern on 01:22


0

การแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่

Posted by kru.fern on 01:21

การคำนวณพื้นที่วงกลม

รายละเอียดของปัญหา 

การคำนวณพื้นที่ วงกลม
ซึ่งค้นหาข้อมูลและพบว่ามีสูตรในการคำนวณ คือ 
อ้างอิงจากเว็บ ...................................................................................... สืบค้นวันที่ 28/6/61

การคำนวณพื้นที่...................................... ซึ่งพบว่ามีสูตรในการคำนวณ คือ ...........................


การวิเคราะห์
1. ผลลัพธ์ (Output) คือ พื้นที่วงกลม
2. สิ่งที่นำเข้า (Input) คือ รัศมีของวงกลม
3. วิธีการประมวลผล (Process) คือ นำ รัศมีของวงกลม เข้าสูตร ได้แก่ ค่าพาย คูณ รัศมี ยกกำลังสอง 0

วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

Posted by kru.fern on 21:20

โจทย์: การเปลี่ยนเทมเพลตบล็อกเกอร์ (Blogger Template)


รายละเอียดของปัญหา: นักเรียนไม่รู้วิธีเปลี่ยนเทมเพลตบล็อกเกอร์


การวิเคราะห์: 

1. ผลลัพธ์ : บล็อกเกอร์ได้เปลี่ยนเทมเพลตใหม่
2. สิ่งที่นำเข้า : ไฟล์ XML ของเทมเพลตบล็อกเกอร์
3. วิธีการประมวลผล คือ (ขั้นตอนในการเปลี่ยนเทมเพลต)
    3.1 นร.ดาวน์โหลดเทมเพลตจากเว็บไซต์ฟรี
    3.2 นร.แตกไฟล์และตรวจสอบว่ามีไฟล์ XML
    3.3 นร.เข้าระบบบล็อกเกอร์ของตนเอง
    3.4 นร.เลือกเว็บบล็อกที่ต้องการเปลี่ยนเทมเพลต
    3.5 นร.เลือก ธีม
    3.6 นร.คลิก "สำรอง/กู้คืน"
    3.7 นร.คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์"
    3.8 นร.เลือกไฟล์ XML ของเทมเพลตที่ต้องการเปลี่ยน
    3.9 นร.กดปุ่ม Upload

การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี

การเลือกเครื่องมือ พิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือกับเงื่อนไข ความสามารถของเครื่องมือในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ
   
ตัวอย่าง เลือกเครื่องมือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การออกแบบขั้นตอนวิธี หรือ (Algorithm) ต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมืออย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและดีที่สุด อาจใช้แผนภาพ หรือการแสดงขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น ผังงาน (Flowchart) และรหัสจำลอง

ตัวอย่าง นักเรียนปฏิบัติตามการสาธิต และดูคู่มือประกอบใน IT Blog M.5

การดำเนินการแก้ปัญหา


นักเรียนฝึกปฏิบัติ

การตรวจสอบและปรับปรุง

ตรวจสอบ คือ นักเรียนดูบล็อกที่เปลี่ยนเทมเพลตแล้ว และแบ่งปันเพื่อนผ่าน IT Blog M.5

ปรับปรุง คือ นักเรียนสามารถเลือกเทมเพลตจากเว็บอื่นได้นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างในห้องเรียน

2

การฝังเอกสารใน Blogger

Posted by kru.fern on 18:47
1. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Blogger.com แล้ว

2. คลิก บทความใหม่ (New Post)

3. คัดลอกโค๊ด

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSWDiwIQMMN3nwMOwp9ah0Ii_Za5pxOEecVFPyGwD9g4-Ja3afoIfgndyihm-1P0ox1k8dX81FfALmx/embed?start=true&loop=true&delayms=3000" frameborder="0" width="640" height="389" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>


4. นักเรียนเลือกคลิกที่ HTML


5. วางโค๊ด


6. กด Publish

0

5/7 กับอาชีพที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Posted by kru.fern on 23:36


0

5/9 กับอาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Posted by kru.fern on 20:21


0

5/6 กับอาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Posted by kru.fern on 00:08

0

Occupation in Information System (IS) by M.5/4

Posted by kru.fern on 19:38
you can use translate.google

Say Hello M.5/4

So sorry for don't stay with you at 438, 
but we will online classroom

Today, you will funny with google slide
Please attention on your slide only! ^-^

1) Make a group (4 person)
select one choice about occupation in IS
2) Click for access to Google Slide
3) Summary your data in table
please show your ref. website too

See you on google slide, if I can join. ^_^

(ใคร มี งู สอง ตัว เลื่อนลงด้านล่างเลยจ๊ะ อิอิ)


วัดีจ๊ะ นัรีชั้น .5/4

วันนี้ขออภัยที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจริงด้วย แต่เราอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะ ^_^
ขอบคุณครูปูเป้นะคะ มาดูแลนักเรียนให้ค่ะ

สำหรับความสนุกรู้ในวันนี้ ครูจะนำเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานกับรายวิชาอื่น เพราะเทคโนโลยีที่นักเรียนจะได้สนุกในวันนี้
สามารถทำงานในไฟล์เดียวกัน พร้อมกันได้แม้อยู่คนละที่ คือ Google Slide ค่ะ
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่มได้
เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเฉพาะสไลด์กลุ่มตัวเองนะคะ
เมื่อสืบค้นจากแหล่งใด อ้างอิงที่มาทุกแหล่งนะคะ มีความมุ่งมั่นทำงานให้แล้วเสร็จ


"นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันคิด อาชีพที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยไม่ซ้ำกัน
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ใน 3 หัวข้อ คือ 1) ลักษณะงานของอาชีพ
2) การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในอาชีพ 3) ประโยชน์ที่ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในอาชีพ"
แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลลงในสไลด์ตัวเองนะคะ


1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คนค่ะ 
2. นักเรียน คลิก ตกลงกลุ่มกันนะคะ เพื่อเข้าสู่สไลด์งานค่ะ
3. สรุปข้อมูลลงในตาราง ใส่อ้างอิงในข้อที่ได้สืบค้นนะคะ
ที่สำคัญใส่รูปกลุ่มด้วยนะคะ ถ่ายเองได้ในห้องเรียน หรือหารูปกลุ่มที่มีอยู่แล้วได้ค่ะ

รักษาสุขภาพจ๊ะ

ถ้าระหว่างอบรมครูสามารถมาสนุกด้วยได้ ครูจะรีบมาสนุกด้วยนะคะ ^_^

0

อาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดย ม.5/1

Posted by kru.fern on 23:03

วัดีจ๊ะ นัรีชั้น .5/1

วันนี้ขออภัยที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจริงด้วย แต่เราอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะ ^_^
ขอบคุณครูแบงค์นะคะ มาดูแลนักเรียนให้ค่ะ

สำหรับความสนุกรู้ในวันนี้ ครูจะนำเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานกับรายวิชาอื่น เพราะเทคโนโลยีที่นักเรียนจะได้สนุกในวันนี้
สามารถทำงานในไฟล์เดียวกัน พร้อมกันได้แม้อยู่คนละที่ คือ Google Slide ค่ะ
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่มได้
เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเฉพาะสไลด์กลุ่มตัวเองนะคะ
เมื่อสืบค้นจากแหล่งใด อ้างอิงที่มาทุกแหล่งนะคะ มีความมุ่งมั่นทำงานให้แล้วเสร็จ


"นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันคิด อาชีพที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยไม่ซ้ำกัน
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ใน 3 หัวข้อ คือ 1) ลักษณะงานของอาชีพ
2) การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในอาชีพ 3) ประโยชน์ที่ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในอาชีพ"
แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลลงในสไลด์ตัวเองนะคะ


1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คนค่ะ 
2. นักเรียน คลิก ตกลงกลุ่มกันนะคะ เพื่อเข้าสู่สไลด์งานค่ะ
3. สรุปข้อมูลลงในตาราง ใส่อ้างอิงในข้อที่ได้สืบค้นนะคะ
ที่สำคัญใส่รูปกลุ่มด้วยนะคะ ถ่ายเองได้ในห้องเรียน หรือหารูปกลุ่มที่มีอยู่แล้วได้ค่ะ

รักษาสุขภาพจ๊ะ

ถ้าระหว่างอบรมครูสามารถมาสนุกด้วยได้ ครูจะรีบมาสนุกด้วยนะคะ ^_^
0

อาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดย ม.5/5

Posted by kru.fern on 19:13

วัดีจ๊นัรีชั้.5/5

วันนี้ขออภัยที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจริงด้วย แต่เราอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะ ^_^
ขอบคุณครูแบงค์นะคะ มาดูแลนักเรียนให้ค่ะ

สำหรับความสนุกรู้ในวันนี้ ครูจะนำเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานกับรายวิชาอื่น เพราะเทคโนโลยีที่นักเรียนจะได้สนุกในวันนี้
สามารถทำงานในไฟล์เดียวกัน พร้อมกันได้แม้อยู่คนละที่ คือ Google Slide ค่ะ
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่มได้
เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเฉพาะสไลด์กลุ่มตัวเองนะคะ
เมื่อสืบค้นจากแหล่งใด อ้างอิงที่มาทุกแหล่งนะคะ มีความมุ่งมั่นทำงานให้แล้วเสร็จ


"นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันคิด อาชีพที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยไม่ซ้ำกัน
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ใน 3 หัวข้อ คือ 1) ลักษณะงานของอาชีพ
2) การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในอาชีพ 3) ประโยชน์ที่ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในอาชีพ"
แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลลงในสไลด์ตัวเองนะคะ


1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 - 4 คนค่ะ 
2. นักเรียน คลิก ตกลงกลุ่มกันนะคะ เพื่อเข้าสู่สไลด์งานค่ะ
3. สรุปข้อมูลลงในตาราง ใส่อ้างอิงในข้อที่ได้สืบค้นนะคะ
ที่สำคัญใส่รูปกลุ่มด้วยนะคะ ถ่ายเองได้ในห้องเรียน หรือหารูปกลุ่มที่มีอยู่แล้วได้ค่ะ

รักษาสุขภาพจ๊ะ

ถ้าระหว่างอบรมครูสามารถมาสนุกด้วยได้ ครูจะรีบมาสนุกด้วยนะคะ ^_^

0

อาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของ ม.5/8

Posted by kru.fern on 23:46

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.