0

วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

Posted by kru.fern on 21:20

โจทย์: การเปลี่ยนเทมเพลตบล็อกเกอร์ (Blogger Template)


รายละเอียดของปัญหา: นักเรียนไม่รู้วิธีเปลี่ยนเทมเพลตบล็อกเกอร์


การวิเคราะห์: 

1. ผลลัพธ์ : บล็อกเกอร์ได้เปลี่ยนเทมเพลตใหม่
2. สิ่งที่นำเข้า : ไฟล์ XML ของเทมเพลตบล็อกเกอร์
3. วิธีการประมวลผล คือ (ขั้นตอนในการเปลี่ยนเทมเพลต)
    3.1 นร.ดาวน์โหลดเทมเพลตจากเว็บไซต์ฟรี
    3.2 นร.แตกไฟล์และตรวจสอบว่ามีไฟล์ XML
    3.3 นร.เข้าระบบบล็อกเกอร์ของตนเอง
    3.4 นร.เลือกเว็บบล็อกที่ต้องการเปลี่ยนเทมเพลต
    3.5 นร.เลือก ธีม
    3.6 นร.คลิก "สำรอง/กู้คืน"
    3.7 นร.คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์"
    3.8 นร.เลือกไฟล์ XML ของเทมเพลตที่ต้องการเปลี่ยน
    3.9 นร.กดปุ่ม Upload

การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี

การเลือกเครื่องมือ พิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือกับเงื่อนไข ความสามารถของเครื่องมือในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ
   
ตัวอย่าง เลือกเครื่องมือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การออกแบบขั้นตอนวิธี หรือ (Algorithm) ต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมืออย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและดีที่สุด อาจใช้แผนภาพ หรือการแสดงขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น ผังงาน (Flowchart) และรหัสจำลอง

ตัวอย่าง นักเรียนปฏิบัติตามการสาธิต และดูคู่มือประกอบใน IT Blog M.5

การดำเนินการแก้ปัญหา


นักเรียนฝึกปฏิบัติ

การตรวจสอบและปรับปรุง

ตรวจสอบ คือ นักเรียนดูบล็อกที่เปลี่ยนเทมเพลตแล้ว และแบ่งปันเพื่อนผ่าน IT Blog M.5

ปรับปรุง คือ นักเรียนสามารถเลือกเทมเพลตจากเว็บอื่นได้นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างในห้องเรียน

0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.