0

ชนิดข้อมูล

Posted by kru.fern on 19:59

นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสไลด์
ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เรื่อง ชนิดข้อมูล การดำเนินการของสตริงและจำนวน
พร้อมตอบคำถามลงในฟอร์ม

0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.