0

การแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่

Posted by kru.fern on 01:21

การคำนวณพื้นที่วงกลม

รายละเอียดของปัญหา 

การคำนวณพื้นที่ วงกลม
ซึ่งค้นหาข้อมูลและพบว่ามีสูตรในการคำนวณ คือ 
อ้างอิงจากเว็บ ...................................................................................... สืบค้นวันที่ 28/6/61

การคำนวณพื้นที่...................................... ซึ่งพบว่ามีสูตรในการคำนวณ คือ ...........................


การวิเคราะห์
1. ผลลัพธ์ (Output) คือ พื้นที่วงกลม
2. สิ่งที่นำเข้า (Input) คือ รัศมีของวงกลม
3. วิธีการประมวลผล (Process) คือ นำ รัศมีของวงกลม เข้าสูตร ได้แก่ ค่าพาย คูณ รัศมี ยกกำลังสอง 0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.