0

2.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

Posted by kru.fern on 02:11
   Internet มาจากคำว่า Interconnection Network ภาษาไทย คือ "อินเทอร์เน็ต"

   หมายถึง  การใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่้องมาเชื่อมต่อกัน โดยผ่านสื่อกลาง เพื่อสื่อสารข้อมูลกัน

   ตัวอย่าง สื่อกลาง

                                                    
                                    สายโทรศัพท์                                                                     ดาวเทียม

ขอบคุณภาพจาก worldfour.tarad.com และ  www.thaigoodview.com

    อินเทอร์เน็ตเป็นการนำเครือข่ายขนาดเล็กมาเชื่อมต่อกันจนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ คลอบคลุมทั่วโลก โดยมี มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล แบบเดียวกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถรับ และส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสาร ครอบคลุมทุกศาสตร์ มีบริการอย่างหลากหลาย

   ดังที่ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์มาแล้ว ค่ะ ^___^
    

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.