0

1.1 ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Posted by kru.fern on 01:22
     คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (Computer Network) หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกัน โดยใช้สื่อกลางต่าง ๆ เช่น สายสัญญาณ เพื่อทำให้สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้ขอบคุณที่มาภาพ :) computernetworks2012.blogspot.com

ขอบคุณทีี่มาภาพ :) www.monografias.com
** นักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
    จาก "หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่ะ**  

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.