0

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Posted by kru.fern on 00:40

     ใน อดีต การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์ (Floppy disk) แล้วส่งไปปลายทาง โดยอาศัยผู้ส่งดิสก์ เรียกว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคนเป็นสื่อรับส่งข้อมูล หรือ sneakernet ซึ่งเสียเวลาและเสียบุคลากร ข้อมูลได้สูญหายระหว่างเคลื่อนย้ายได้

     เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มาภาพ :) www.functionx.com


0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.