0

2. อินเทอร์เน็ต (Internet)

Posted by kru.fern on 01:35
ขอบคุณที่มาของภาพ :) my.englishclub.com

นักเรียนคงรู้จัก "อินเทอร์เน็ต" กันอยู่แล้วนะคะ
เพราะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต นักเรียนก็ชม "ฮอร์โมน"  ย้อนหลังไ่ม่ได้ ^_^

แต่นั่น เป็นเพียงการรู้จักเพียงผิวเผินเท่านั้น
เปรียบเหมือนนักเรียน ต้องการรู้จัก "ใคร" สักคนอย่างจริงจัง ก็ต้องมีเวลาในการศึกษากันและกัน เน๊อะ

เพราะฉะนั้น ให้เวลากับ "การเรียน" นะคะ 

เมื่อนักเรียนศึกษา "อินเทอร์เน็ต" และเนื้อหาที่ครูเตรียมเสนอให้นักเรียนแล้วนั้น
นักเรียนจะมี "วัคซีน" หรือภูมิคุ้มกัน เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
มีความรู้ ความเข้าใจยิ่งขึ้น ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้มากมายมหาศาล
...และที่สำคัญ ได้คะแนนด้วยค่ะ...

<< Let's Go to the Internet >> 

0 Comments

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.