0

อาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดย ม.5/5

Posted by kru.fern on 19:13

วัดีจ๊นัรีชั้.5/5

วันนี้ขออภัยที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนจริงด้วย แต่เราอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ด้วยกันนะคะ ^_^
ขอบคุณครูแบงค์นะคะ มาดูแลนักเรียนให้ค่ะ

สำหรับความสนุกรู้ในวันนี้ ครูจะนำเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานกับรายวิชาอื่น เพราะเทคโนโลยีที่นักเรียนจะได้สนุกในวันนี้
สามารถทำงานในไฟล์เดียวกัน พร้อมกันได้แม้อยู่คนละที่ คือ Google Slide ค่ะ
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุกกลุ่มได้
เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเฉพาะสไลด์กลุ่มตัวเองนะคะ
เมื่อสืบค้นจากแหล่งใด อ้างอิงที่มาทุกแหล่งนะคะ มีความมุ่งมั่นทำงานให้แล้วเสร็จ


"นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันคิด อาชีพที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยไม่ซ้ำกัน
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ใน 3 หัวข้อ คือ 1) ลักษณะงานของอาชีพ
2) การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในอาชีพ 3) ประโยชน์ที่ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในอาชีพ"
แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลลงในสไลด์ตัวเองนะคะ


1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 - 4 คนค่ะ 
2. นักเรียน คลิก ตกลงกลุ่มกันนะคะ เพื่อเข้าสู่สไลด์งานค่ะ
3. สรุปข้อมูลลงในตาราง ใส่อ้างอิงในข้อที่ได้สืบค้นนะคะ
ที่สำคัญใส่รูปกลุ่มด้วยนะคะ ถ่ายเองได้ในห้องเรียน หรือหารูปกลุ่มที่มีอยู่แล้วได้ค่ะ

รักษาสุขภาพจ๊ะ

ถ้าระหว่างอบรมครูสามารถมาสนุกด้วยได้ ครูจะรีบมาสนุกด้วยนะคะ ^_^

0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.