0

ตัวอย่าง

Posted by kru.fern on 04:02
<<ตัวอย่าง>>

รู้จักกัน ด้วยชั่วโมงโค้ดของฉัน

 • แสดงภาพชั่วโมงแห่งการโค้ดด้วย Minecraft ในระดับสูงที่สุดที่นักเรียนสามารถผ่านได้
 • พิมพ์บรรยายการเรียนเขียนโปรแกรม ประมาณ 3 - 5 บรรทัด เช่น เรียนแล้วเป็นอย่างไร สนุกแค่ไหนในเรื่องจริง ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรบ้าง แล้วเข้าใจอะไรบ้าง 
 • แสดงภาพตนเอง ซึ่งเป็นภาพที่เหมาะสมในการเผยแพร่สู่สาธารณชนของนักเรียน
 • พิมพ์ข้อมูลตนเอง ได้แก่
       1. ชื่อ - สกุล  / ชั้น / เลขที่
       2. แผนการเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
       3. แนวทางการศึกษาต่อ
       4. การประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเขียนโปรแกรม
          ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่น / การศึกษาต่อ / การสร้างรายได้ระหว่างเรียน
       5. คติประจำใจ หรือข้อคิดสำหรับตนเองและเพื่อน ๆ อย่างสร้างสรรค์ในเชิงบวก
-----------------------------------------------------------------------------------
ผลงานเว็บบล็อกของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560

อัพข้อมูลขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 2560 เวลาประมาณ 15.09 น. ^-^
-----------------------------------------------------------------------------------

ลำดับขั้นการสนุกในชั่วโมงโค้ด คือ

    1. นักเรียนเข้าเว็บที่ครูกำหนด เพื่อสนุกกับชั่วโมงแห่งการโค้ดด้วย Minecraft
        ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
    2. นักเรียน Screenshot ภาพชั่วโมงแห่งการโค้ดฯ ในระดับที่สูงที่สุดที่สามารถผ่านได้ 
         ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
    3. นักเรียนสร้างเว็บบล็อกของตนเอง
        โดยตั้งชื่ออย่างสร้างสรรค์ในเชิงบวกที่สื่อความหมายเกี่ยวกับวิชา

ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

    4. กดปุ่ม ดูบล็อก คัดลอกลิงค์เว็บบล็อก และวางในฟอร์ม กดปุ่ม ส่ง

ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

    5. นักเรียนสร้างบทความ ชื่อ "รู้จักกัน ด้วยชั่วโมงโค้ดของ <<ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่>>"
        ตามตัวอย่างด้านบน

ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
    6. นักเรียนรับการตรวจเว็บบล็อก และแบ่งปันไอเดียกับเพื่อน
                                                                         
0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.