0

สนุกกับเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ม.5

Posted by kru.fern on 20:01
บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ สรุปโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
บทที่ 3 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สรุปโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
บทที่ 4 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สรุปโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต สรุปโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
บทที่ 6 หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ สรุปโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
บทที่ 7 การพัฒนาโปรแกรม สรุปโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3


อ่านข้อมูลของเพื่อน ๆ ม.5 ในบล็อกน่ารัก ๆ กันเลยจ๊ะ


0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.