0

เป็นกำลังใจ สอบระหว่างภาค 2/2561

Posted by kru.fern on 13:590

ภาคปฏิบัติ

Posted by kru.fern on 19:10

คลิกส่งคำตอบ


0

Classic Google Sites

Posted by kru.fern on 23:45

0

5/6 คนขยัน (6/12/61)

Posted by kru.fern on 19:26


0

ชนิดข้อมูล

Posted by kru.fern on 19:59

นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสไลด์
ฝึกเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เรื่อง ชนิดข้อมูล การดำเนินการของสตริงและจำนวน
พร้อมตอบคำถามลงในฟอร์ม

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.