0

การสร้างเมนู ด้วย Menu Strip

Posted by kru.fern on 18:29

การสร้างเมนู ด้วย Menu Strip0

เกม switch case

Posted by kru.fern on 00:15


^____^

คลิกรับความสนุกเลยค่ะCode ความสนุกนี้ คือ 175208

0

กิจกรรมออนไลน์ต้อนรับเปิดเทอมจ้า

Posted by kru.fern on 23:50

นักเรียนศึกษาตามเอกสารประกอบการเรียน และคลิกทำกิจกรรมออนไลน์ค่ะ ^_^


0

โปรแกรมพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

Posted by kru.fern on 20:21

ส วั ส ดี ค่ ะ 

ตัวอย่างโปรแกรมที่นักเรียนจะได้ฝึก คือ โปรแกรมพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ค่ะ

โปรแกรมนี้ เริ่มทำงานด้วยการรับข้อมูลจากผู้ใช้ 2 ค่า คือ ความสูง และฐานของรูปสามเหลี่ยม
จากนั้น ผู้ใช้กดปุ่มคำนวณ โปรแกรมจะทำการคำนวณตามการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
และแสดงผลพื้นที่รูปสามเหลี่ยมในรูปแบบ Message Box

เริ่มสนุกกันเลยค่ะ ^_^

นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio > New Project > Visual C# > Windows Forms Application


นักเรียนออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Graphic User Interface : GUI) ที่โจทย์กำหนดอย่างสร้างสรรค์ค่ะ

                   ตัวอย่าง


นักเรียนเขียนโปรแกรม โดยตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้อง และประกาศชนิดตัวแปรถูกต้อง

                  ตัวอย่าง


นักเรียนทดสอบโปรแกรม

                  ตัวอย่าง


^_____^              0

แบบฝึกหัดระหว่างภาค : Quiz

Posted by kru.fern on 18:29
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะ คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่0

สร้างลิงค์อ้างอิง ด้วย Link Label

Posted by kru.fern on 18:49

สร้างลิงค์อ้างอิง ด้วย Link Label0

สรุปหน่วย 1 - 5 และเกร็ดน่ารู้ จาก ม.5/1 - 5/4

Posted by kru.fern on 20:41
Click for new windows                                                             ผลการส่งค่ะ ^_^Hello

0

เกร็ดน่ารู้ จาก ม.5/5 - 5/7

Posted by kru.fern on 19:21


0

มี Blog และ Site สวย ๆ มาเสิร์ฟจ้า ม.5 ที่น่ารัก

Posted by kru.fern on 06:25ชมไอเดียน่ารัก ๆ ของเพื่อน ๆ ได้เลยค่ะ
นักเรียนที่ยังไม่ส่ง สามารถส่งงานในฟอร์ม "ส่งงานเพิ่มค่ะ" ^-^
(ภายในเดือนมิถุนายน 2559 นะคะ)


0

ม.5 นำเสนอเทคโนโลยี

Posted by kru.fern on 19:18
^_^

ม.5/7    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/6    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/5    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


M.5/3    | Group 1  |  Group 2  |  Group  3  |  Group  4  |

             | Group  5  |  Group  6  |  Group  7  |  Group  8  |


ม.5/2    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/1    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/4    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |

0

Sites of M.5

Posted by kru.fern on 19:37
^____^


0

ผลงาน Blog & Sites ของ ม.5 ครับผม ^_^

Posted by kru.fern on 22:02
                                      0

Blogger ของฉัน

Posted by kru.fern on 20:06
ในฟอร์มนี้ นักเรียนจะได้ฝึกสร้าง Blogger ของตนเองนะคะ

โดยหัวข้อเรื่องคือ "IT นอกตำรา" พร้อมแนะนำตัวเองค่ะ ^_^
0

ทบทวน "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"

Posted by kru.fern on 22:58
สวัสดีค่ะ นักเรียนระดับชั้น ม.5

ก่อนที่เราจะเรียนเจาะลึกในเรื่องการเขียนโปรแกรมและการสร้างเว็บไซต์นั้น

เรามาทบทวนเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ก่อนนะคะ

โดยนักเรียนสามารถอ้างอิงคำตอบได้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

หรืออ้างอิงจากแหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนต้องบอกแหล่งอ้างอิงด้วยค่ะ

ไปสนุกกันเลยค่ะ ^_^

0

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมจ้า ม.5

Posted by kru.fern on 18:43
สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ทุกคนค่ะ

ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง32101) และการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (ง30219) ทางโรงเรียนจัดให้เป็นคาบคู่เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ดังนั้น เราจะบูรณาการทั้ง 2 รายวิชาด้วยกัน

ในชั่วโมงแรกที่พบกันนี้ นักเรียนแนะนำตัวเองตามแบบฟอร์ม "รู้จักกัน วันแรก" นะคะ ^_^


0

สรุป ทบทวน และโชคดีจ้า

Posted by kru.fern on 01:20
^_____^0

ปลายภาค ครั้งที่ 2

Posted by kru.fern on 16:41
^_^0

ปลายภาค ครั้งที่ 1

Posted by kru.fern on 14:53
สวัสดีคะ นักเรียน ม.5 ที่น่ารักทุกคน
เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเรียน
สัปดาห์นี้ และสัปดาห์หน้า เราจะพักสมองจากการเขียนโปรแกรม
มาสรุปข้อมูลที่เราเรียนไปเพื่อใช้ในการสอบปลายภาคนะคะ
และเป็น 2 สัปดาห์ที่นักเรียนสามารถติดตามเขียนโปรแกรม
ในงานเดิมที่ยังไม่ได้ส่งนะคะ

ครั้งที่ 1 นี้ คุณครูมีคำถามสรุปให้นักเรียนตอบ จำนวน 5 ข้อคำถาม
และให้นักเรียนสรุปจากเอกสารฯ หน้า 41 - 54 จำนวน 1 ข้อ0

การเขียนโปรแกรมรูปแบบ switch...case

Posted by kru.fern on 19:39


0

เอกสารประกอบการเรียน C#

Posted by kru.fern on 19:17

0

if...else...if

Posted by kru.fern on 19:14

0

ัรับเกรด 4 อีกวิชานะคะ

Posted by kru.fern on 23:30

0

เตรียมสอบระหว่างภาค 2/2558

Posted by kru.fern on 00:37
ขอให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือตรงกับข้อสอบ

และเลือกคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะ ^_^ โชคดีค่ะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.