0

ปลายภาค ครั้งที่ 1

Posted by kru.fern on 14:53
สวัสดีคะ นักเรียน ม.5 ที่น่ารักทุกคน
เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเรียน
สัปดาห์นี้ และสัปดาห์หน้า เราจะพักสมองจากการเขียนโปรแกรม
มาสรุปข้อมูลที่เราเรียนไปเพื่อใช้ในการสอบปลายภาคนะคะ
และเป็น 2 สัปดาห์ที่นักเรียนสามารถติดตามเขียนโปรแกรม
ในงานเดิมที่ยังไม่ได้ส่งนะคะ

ครั้งที่ 1 นี้ คุณครูมีคำถามสรุปให้นักเรียนตอบ จำนวน 5 ข้อคำถาม
และให้นักเรียนสรุปจากเอกสารฯ หน้า 41 - 54 จำนวน 1 ข้อ0 Comments

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.