0

อาชีพกับ Google Slide

Posted by kru.fern on 01:13

0

5/7 ที่น่ารัก ^_^ (Code Google Slide)

Posted by kru.fern on 00:23
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQhlyXxGaXxE0ORCml6QvI5bHFS2EsJ8BldmQdWRaTd-qkWgxgKqRGU38eOuzvLZeMZCUb7CD6W_Wma/embed?start=true&loop=true&delayms=3000" frameborder="0" width="640" height="389" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>0

5/4 Midterm Test (English Version)

Posted by kru.fern on 20:41
Part I
Part II
Part III

0

5/2 นำเสนอเว็บบล็อก

Posted by kru.fern on 22:58

0

5/9 นำเสนอเว็บบล็อก

Posted by kru.fern on 22:44

0

อาชีพเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ด้วย Google Slide

Posted by kru.fern on 20:34

0

Occupation of IS (Information System) via Google Slide

Posted by kru.fern on 20:47


Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.