0

ส่งงานเพิ่มคะแนนสอบกลางภาคค่ะ

Posted by kru.fern on 17:50

นักเรียนที่ต้องการส่งงาน
เพิ่มคะแนนสอบกลางภาคนะคะ


นักเรียนเลือกทำงานส่งได้ตามความถนัดและสนใจค่ะ

ถ้าเลือกทำเป็นบล็อกหรือเว็บ นักเรียนส่งลิงค์บล็อก/ลิงค์เว็บค่ะ

ถ้าเลือกทำเป็นไฟล์ เช่น ไฟล์นำเสนอ
ไฟล์วีดีโอ ไฟล์ตัดต่อภาพ นักเรียนส่งไฟล์0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.