0

5/7 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 20:22
1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
     1.1 ข้อมูลออก        คือ ค่าน้ำประปาที่ต้องจ่าย
     1.2 ข้อมูลเข้า         คือ หน่วยน้ำที่ใช้ไป
     1.3 การประมวลผล คือ การคำนวณค่าน้ำประปา

2. เขียนรหัสลำลอง

เริ่มต้น
     2.1 รับค่า "หน่วยน้ำประปาที่ใช้ไป"
     2.2 คำนวณเปรียบเทียบตามอัตราก้าวหน้า

     2.3 แสดงค่าน้้ำประปาที่ต้องจ่าย
สิ้นสุด

3. เขียนผังงาน (Flowchart)0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.