0

5/5 >> Update Technology

Posted by kru.fern on 19:44
แบบประเมิน คิดทบทวนอย่างสร้างสรรค์ ใน Blog
สัปดาห์ที่ 1 (1 พฤศจิกายน 2560)

       ม.5/5 

1 นายเกียรติเงิน  https://tar5501.blogspot.com/ คิดผิดชีวิต (ไม่) เปลี่ยน
2 teerapan   https://fluke5502.blogspot.com/ ศูนย์ความรู้เคลื่อนที่ได้กับนักเล่นเกมมือใหม่
ที่ไม่มีดวงเอาซะเลย (1)
3 นาย รุ่งสุริยา
https://teang5503.blogspot.com หุ่นยนต์
4 นาย อภิวัฒน์ https://teachno4.blogspot.com Thaniland 4.0
5 นายนพดล https://arm-nopphadon5505.blogspot.com/ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6 นาย พงศธร https://kar5506.blogspot.com/                                                     ไม่มา
7 นาย ณัฐพงษ์
https://meng5507.blogspot.com/ e-Sport
8 นายภูรินท์ https://none5508.blogspot.com/ Upgrade จาก windows เก่าเป็น
windows 10 ดีอย่างไร
9 นายศราวุฒิ fim5509.blogspot.com โทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างไร
10 นาย ขวัญชัย https://saifar5510.blogspot.com/ ประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
11 นางสาวรสา https://annie5511.blogspot.com/ ถ้าเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อย ๆ อนาคตจะเป็นอย่างไร
12 นางสาวอมลวรรณ https://aom5512.blogspot.com/ Instagram มันน่าสนใจอย่างไร
13 https://hwan5513.blogspot.com                      ครูคลิกลิงค์แล้ว ไม่เจองานค่ะ
14 นางสาววราภรณ์ https://fiw5514.blogspot.com/ หุ่นยนต์น้องหมาน่ารัก ที่ช่วยตรวจสอบ "กลิ่นเท้า"
จาก ป.ญี่ปุ่น
15 นางสาวสุนันทา https://namfon5515.blogspot.com/ Watch เมื่อนาฬิกาเป็นมากกว่าเครื่องบอกเวลา
16 นางสาวจันทกานต์ https://mai5516.blogspot.com/ Tablet เมื่อความบันเทิงพกติดตัวไปได้ทุกที่
17 นส.ณัฎฐวรรณ https://opo5517.blogspot.com/ แท้จริงแล้ว Facebook สร้างมาเพื่อ?
18 นางสาวอภิมยดา   https://praew5518.blogspot.com/ สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงในโซเชียล
19 นางสาวนลิณี https://kaew5519.blogspot.com/ เทคโนโลยีจากอดีตถึงปัจจุบัน
20 นางสาวกชพร https://stamp5520.blogspot.com/ แนะนำโปรแกรมที่สามารถช่วยฝึกภาษา Gartic-io
21 นางสาวพนิดา https://aern5521.blogspot.com/ VR โลกเสมือนจริง
22 นางสาวอมรรัตน์ https://amonrat5522.blogspot.com เทคโนโลยีผ่าตัดเปลี่ยนหัวคน
23 นางสาวนุชรี แก้วประเสริฐ https://fern5523.blogspot.com/ อาถรรพ์ฮาชิมะ
24 นางสาวปาริฉัตร  สุขสบาย https://sareena5524.blogspot.com/ สถานที่สวยที่สุดในโลก น่าตะลึงแทบลืมหายใจ
25 นางสาว กชกร จันมีอ้น https://mod5525.blogspot.com/ GPS เพื่อนคู่ใจในการเดินทาง
26 น.ส. กัลยานี  จันทร์สุขสวัสดิ์ https://benz5526.blogspot.com/ PromptPay
27 นางสาว อรุณรัตน์ https://kwan5527.blogspot.com/ การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
28 นางสาว อรอนงค์ https://toey5528.blogspot.com/ เทคโนโลยีกับการขาย
29 น.ส.ลักขณา https://cake5529.blogspot.com/ เทคโนโลยีกับสุขภาพ
30 นางสาว สุวนันท์ https://su20302.blogspot.com/ เทคโนโลยีกับการเกษตร
31 ดาริกา หนูบูรณ์ https://be5531.blogspot.com/ ขยะกินได้จริงหรอ?
บรรจุภัฑณ์กินได้ (Edible Packaging)
32 ลลนา บิลมูซา https://mah5532.blogspot.com/ หุ่นยนต์คุณหมอ
33 เจนจิรา   ช้างเงิน https://fern5533.blogspot.com/ เทคโนโลยีกับความสวยความงาม
34 ณัฐนรี คำศัย https://pear5534.blogspot.com/ สำอางนาโนเทค
35 นางสาวสุวิมล  https://toey5535.blogspot.com/ เทคโนโลยีกล้องในกีฬาฟุตบอล
36 น.ส.นิภาพร https://boom5536.blogspot.com/
การประมวลผลของอุปกรณ์โดยอาศัยโลเคชั่น
37 ดรัลพร ทีเหล็ก https://mint5537.blogspot.com/ เทคโนโลยีกับการเป็นติ่งเกาหลี
38 นส.ศิริกานต์ดา https://sirikanda5538.blogspot.com/ The Sims4
39 นางสาววาสนา https://kwang5539.blogspot.com/ เทคโนโลยีกับการอ่านนิยาย
40 นางสาวจารุวรรณ https://jah5540.blogspot.com/ เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยว
41 นางสาวภัทราวดี https://pearw5541.blogspot.com/ เทคโนโลยีทางการแพทย์
42 นางสาวภานุชนาถ https://gift5542.blogspot.com/ Social กับ เด็กไทย
43 นางสาวจงรัก https://on5543.blogspot.com/ บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน


0

IT Q & A ^_^

Posted by kru.fern on 07:35

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.