0

การนำเสนอโปรแกรมในรูปแบบวีดีโอ

Posted by kru.fern on 19:22

การนำเสนอโปรแกรมในรูปแบบวีดีโอ


           นักเรียนสามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ

           สำหรับรูปแบบวีดีโอนั้น นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ในการบันทึกวีดีโอได้ และนำไฟล์ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

            และสามารถใช้โปรแกรมฟรี ต่าง ๆ

ตัวอย่าง

โปรแกรม Screencastify                    ขอบคุณเว็บ it24hrs

0 Comments

โพสต์ความคิดเห็น

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.