0

โปรแกรมพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

Posted by kru.fern on 20:21

ส วั ส ดี ค่ ะ 

ตัวอย่างโปรแกรมที่นักเรียนจะได้ฝึก คือ โปรแกรมพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ค่ะ

โปรแกรมนี้ เริ่มทำงานด้วยการรับข้อมูลจากผู้ใช้ 2 ค่า คือ ความสูง และฐานของรูปสามเหลี่ยม
จากนั้น ผู้ใช้กดปุ่มคำนวณ โปรแกรมจะทำการคำนวณตามการเขียนโปรแกรมของนักเรียน
และแสดงผลพื้นที่รูปสามเหลี่ยมในรูปแบบ Message Box

เริ่มสนุกกันเลยค่ะ ^_^

นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio > New Project > Visual C# > Windows Forms Application


นักเรียนออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Graphic User Interface : GUI) ที่โจทย์กำหนดอย่างสร้างสรรค์ค่ะ

                   ตัวอย่าง


นักเรียนเขียนโปรแกรม โดยตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้อง และประกาศชนิดตัวแปรถูกต้อง

                  ตัวอย่าง


นักเรียนทดสอบโปรแกรม

                  ตัวอย่าง


^_____^              Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.