0

สร้างลิงค์อ้างอิง ด้วย Link Label

Posted by kru.fern on 18:49

สร้างลิงค์อ้างอิง ด้วย Link Label0

สรุปหน่วย 1 - 5 และเกร็ดน่ารู้ จาก ม.5/1 - 5/4

Posted by kru.fern on 20:41
Click for new windows                                                             ผลการส่งค่ะ ^_^Hello

0

เกร็ดน่ารู้ จาก ม.5/5 - 5/7

Posted by kru.fern on 19:21


0

มี Blog และ Site สวย ๆ มาเสิร์ฟจ้า ม.5 ที่น่ารัก

Posted by kru.fern on 06:25ชมไอเดียน่ารัก ๆ ของเพื่อน ๆ ได้เลยค่ะ
นักเรียนที่ยังไม่ส่ง สามารถส่งงานในฟอร์ม "ส่งงานเพิ่มค่ะ" ^-^
(ภายในเดือนมิถุนายน 2559 นะคะ)


0

ม.5 นำเสนอเทคโนโลยี

Posted by kru.fern on 19:18
^_^

ม.5/7    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/6    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/5    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


M.5/3    | Group 1  |  Group 2  |  Group  3  |  Group  4  |

             | Group  5  |  Group  6  |  Group  7  |  Group  8  |


ม.5/2    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/1    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |


ม.5/4    |  กลุ่ม 1  |   กลุ่ม 2  |  กลุ่ม  3  |   กลุ่ม  4  |  กลุ่ม  5  |  กลุ่ม  6  |  กลุ่ม  7  |  กลุ่ม  8  |

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.