0

แนะนำคนสร้างบล็อก ชั้น ม.5/9

Posted by kru.fern on 21:22

วัดีรั


ชั่วโมงเรียนนี้ ม.5/9 ได้ฝึกสร้างเว็บบล็อก โดย Blogger.com


^______^

ชมตัวแทนนักเรียนนำเสนอบล็อกได้เลยค่ะ


นายวงศกร  โออินทร์
นางสาวนุชนัดดา วาระทัน

0

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีการศึกษา 2561 จ๊ะ

Posted by kru.fern on 21:04

สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนจ๊ะ


ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งนะจ๊ะ

สัปดาห์ที่แล้วขออภัยนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ห้องคอมทุกคนด้วยนะคะ

สัปดาห์นี้ เราเริ่มสนุกกับการสร้างเว็บบล็อก ผ่าน blogger.com กันค่ะ

นักเรียนที่สร้างแล้ว สามารถส่งข้อมูลเว็บบล็อกของนักเรียนผ่านฟอร์มนี้นะคะ

^_______^

0

Final work : e-portfolio

Posted by kru.fern on 19:26

สวัสดีค่ะ งานชิ้นสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค คือ การพัฒนาแฟ้มสะสมงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-portfolio ค่ะ

มีรายละเอียด ดังนี้ ค่ะ
นักเรียนพัฒนา e-portfolio โดยเลือกระหว่าง Google Sites หรือ Blogger
และ คลิกส่งลิงค์ 
ค่ะ ^_^  ซึ่ง e-portfolio มีหน้าเพจ ดังนี้

คะแนน     รายละเอียดหน้าเพจ
    [5]         ภาครวมของ e-portfolio
                   - ส่วนหัวของไซต์/บล็อก มีคำว่า e-portfolio, ชื่อ-สกุล ของนักเรียน 
                   - อ่านง่าย ชัดเจน สวยงาม เหมาะสม
    [5]         1. หน้าแรก (Homepage)
                   - ข้อความยินดีต้อนรับและรายละเอียดเกี่ยวกับไซต์/บล็อก
                   - วีดีโอของนักเรียนที่นำเสนอ e-portfolio
    [3]         2. ประวัติส่วนตัว
                   - รูปนักเรียนที่สดใส เหมาะสม
                   - ข้อมูลของนักเรียน อย่างน้อยควรมี ชื่อ สกุล ชื่อเล่น ชั้น คติพจน์
                      การศึกษาต่อ (คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตั้งใจศึกษาต่อ) อาชีพ 
    [3]         3. ประวัติการศึกษา
                   - รูปเกี่ยวกับการศึกษา
                   - ข้อมูลการศึกษาของนักเรียน อย่างน้อยควรมี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
  [13]         4. ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์
                   - My Blog / บล็อกของฉัน  * * นักเรียนทำเป็นลิงค์
                   - BMI / โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย  * * นักเรียนทำเป็นลิงค์
                   - My APP / โปรแกรมคำนวณ (ที่ห้องของนักเรียนเลือกพัฒนา) * * นักเรียนทำเป็นลิงค์
                   - Final App / นักเรียนพัฒนาโปรแกรมด้วย App Inventor
                                          ที่สามารถคำนวณได้ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป
                     เกณฑ์การให้คะแนน คือ มีประโยชน์ / ออกแบบน่าสนใจ / รันโค๊ดได้ผลลัพธ์ถูกต้อง
    [3]         5. กิจกรรม
                   - รูปเกี่ยวกับกิจกรรม
                   - ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น จิตอาสา การทำงานกลุ่ม สอร. บบว.นิทรรศ เป็นต้น
    [3]         6. รางวัลและผลงาน
                   - รูปการรับรางวัล/รูปผลงาน/รูปรางวัล
                   - รางวัล/ผลงานแรก เป็นรางวัล/ผลงานที่นักเรียนภาคภูมิใจ/ประทับใจที่สุด
                   - ข้อมูลของรางวัลและผลงาน เรียงลำดับตามวันที่ได้รับ

 [10]          การนำเสนอ e-portfolio หน้าชั้นเรียน
                 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

                 โดยในการนำเสนอ นักเรียนให้คะแนนตัวเอง และเพื่อนสามารถ Comment เพื่อนได้ค่ะ

                 ถ้าคะแนนที่นักเรียนให้คะแนนตัวเอง มีความเหมาะสม ผ่านความเห็นชอบจากครู
                 นักเรียนได้รับคะแนนเก็บตามคะแนนที่นักเรียนให้คะแนนตัวเองค่ะ
                 เมื่อรวมกับคะแนนเก็บที่ได้รับไปแล้ว นักเรียนก็จะทราบคะแนนเก็บของตัวเอง
                 และไปสนุกฟินกับข้อสอบปลายภาคนะคะ นักเรียนก็จะพอทราบผลเกรดของตัวเอง

                 ข้อสอบปลายภาค ปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 1 ข้อค่ะ 
                 ปรนัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับโปรแกรม App Inventor
                              และโปรแกรม Final App ค่ะ

                              โดยคุณครูนำแอพ/โค๊ดบล็อกของห้อง ในโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ และ
                              ของเพื่อนที่น่าสนใจ  เช่น ชิติพัทธ์ 5/1, นิศารัตน์ 5/1, ศตพร 5/1, จิดาภา 5/1,
                              ประภัสสร 5/1
                              การสร้างเว็บไซต์ฯ เกี่ยวกับ Google Sites, Blogger และ e-portfolio ค่ะ
               อัตนัย : เขียนเนื้อหาที่เรียนในรายวิชานั้น ๆ ค่ะ
 
***ไม่ส่งกระดาษเปล่าคืนมานะคะ***

              
นักเรียนโครงการ EP/MEP และ EIS มีฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมาให้นะคะ ^-^0

Circle Area App by M.5/5

Posted by kru.fern on 18:52

นักเรียน ม.5/5 ฝึกสร้างแอพการคำนวณพื้นที่รูปวงกลม 


ตัวอย่าง APP

0

M.5 App

Posted by kru.fern on 20:10

สวัสดีค่ะ


    นักเรียนสร้าง App ด้วยโปรแกรม App Inventor  

         ม.5/1    สร้าง App คำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยม (4 ธันวาคม 2560)

         ม.5/2    สร้าง App คำนวณ

         ม.5/3    สร้าง App คำนวณปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  (12 ธันวาคม 2560)

         ม.5/4    สร้าง App คำนวณค่า pH (12 ธันวาคม 2560)

         ม.5/5    สร้าง App คำนวณพื้นที่รูปวงกลม (6 ธันวาคม 2560)

         ม.5/6    สร้าง App คำนวณปริมาตรทรงลูกบาศก์ (14 ธันวาคม 2560)

         ม.5/7    สร้าง App คำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว (15 ธันวาคม 2560)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. App   
    1.1 ออกแบบให้น่าสนใจ สามารถนำภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาออกแบบได้
    1.2 มีอ้างอิงการนำสูตรมาใช้

    ความสามารถพิเศษที่นักเรียนสามารถเพิ่มเติมได้ คือ
             พิเศษ1*   เพิ่ม "ออกจากโปรแกรม"
             พิเศษ2* * เพิ่ม "เคลียร์ข้อมูล"

2. นำเสนอ App ใน Google Sites ชื่อเพจ คือ My App  โดยในหน้าเพจ ประกอบด้วย
    2.1 ความสามารถของ App 
    2.2 วิธีการใช้ App  
    2.3 ภาพหน้าจอ
    2.4 ภาพโค้ด

    ข้อมูลประกอบพิเศษที่นักเรียนสามารถเพิ่มเติมได้ คือ
             พิเศษ3***     มีไฟล์คู่มือการใช้ App ให้ดาวน์โหลด
             พิเศษ4****   มีไฟล์โปรแกรมให้ดาวน์โหลดที่หน้าเพจ และ/หรือ หน้าดาวน์โหลด

0

กูเกิลไซต์แรกของ ม.5

Posted by kru.fern on 18:33

First Google Site of M.5

เลื่อนลง
เพื่อชมกูเกิลไซต์ของเพื่อน
หรือ คลิกเลย
0

Technology >> M.5

Posted by kru.fern on 05:51

นักเรียนสรุปเทคโนโลยีของตนเอง และของเพื่อนที่ชอบ


                                                                                                 ดูข้อมูลบล็อกเดิม
ชมบล็อกของเพื่อนที่ด้านล่างหน้านี้นะคะ
หรือ คลิกเลย

Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.