0

ทบทวนบล็อกโค้ดกันเถอะ ^_^

Posted by kru.fern on 06:32

ป็กำลัจ้


0

นำเสนอ MyApp

Posted by kru.fern on 01:00

0

วิธีจับภาพหน้าจอ

Posted by kru.fern on 00:20
คลิกชมวิธีจับภาพหน้าจอ

0

M.5 App

Posted by kru.fern on 20:16

สวัสดีค่ะ นักเรียน


           นักเรียนจะได้นำทักษะที่ได้เรียนรู้มาสร้างแอพ (App) เพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ยกตัวอย่าง

1. แก้ปัญหาการดูแลสุขภาพ ด้วย โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย

2. แก้ปัญหาการแปลงเลขฐานคอมพิวเตอร์ จากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2, 8 และ 16
    ด้วยโปรแกรมแปลงเลขฐาน

3. แก้ปัญหาการทราบอุณหภูมิในองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
    ด้วยโปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮซ์ และองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียส
  
4. แก้ปัญหาการทราบอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาอื่น ๆ
    ด้วยโปรแกรมแปลงค่าอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส เป็นองศาฟาเรนไฮต์ เป็นองศาโรเมอร์ และเคลวิน


ขั้นตอนแรก นักเรียนเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ และโปรแกรมที่ต้องการพัฒนาในฟอร์มด้านล่างค่ะ0

5/8 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 23:54

0

5/2 สนุกคิดค่าน้ำประปา

Posted by kru.fern on 20:33


0

5/5 First App :) Circle Area App

Posted by kru.fern on 00:38

โปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปวงกลม


                 ข้อมูลออก    คือ    พื้นที่รูปวงกลม (Circle Area)
                  ข้อมูลเข้า     คือ    รัศมี (Radius)
               ประมวลผล     คือ    การนำรัศมี คำนวณตามสูตร
                                                            

ภาพหน้าจอ

ภาพ Block Code
ภาพจำลอง App (Emulator)Copyright © 2009 Information Technology I M.5 by kruFern All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.